ue

Czek.it sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Fundusy Europejskich "CZEK.IT stawia na zdrowie pracowników".

Celem projketu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzka w miesjscu pracy,
dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzeniu szkoleń.

Dofinansowanie projektu z EU: 48 762,55 PLN

Bosco identyfikacja wizualna XCEL Strona internetowa z ogrodzeniami AP Aircrafts identyfikacja wizualna Kodsemtolodzy identyfikacja wizualna